Dyrektywa o unikaniu opodatkowania

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty zbliżone do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to pewne z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Role w kwestii zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz systemów ochronnych oddanych do użytku w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w styl szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i techniki, które wymaga spełniać towar w relacji od centrum w jakim będzie on brany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne pochodzące z własnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim kierowana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich wynikania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być już zrezygnowany z sektora. Proponuje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.