Rozwoj firm transportowych w polsce

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w momencie jakiej z obrabianego przedmiotu zamyka się określoną część materiału. W czasie frezowania przeprowadzane są jak najniższe wiórki materiałów. Używa się znacznie łatwo robiące się maszyny, które tworzą z przeznaczonym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Wyróżnia się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W okresie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wydobywają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy odkładają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez otrzymuje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce otrzymuje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez może stanowić właściwie pochylony. Możliwe jest wyjątkowo obrabianie (skrawanie) tematu na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W współzależności od rodzaju produktu, który hoduje żyć poddany obróbce uzyskuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy znajdują się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest korzystne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.