Serwis urzadzen optycznych

Kasy fiskalne serwis jest obowiązkowy nie tylko podczas awarii urządzeń, ale też podczas obowiązkowego przeglądu kas, a jeszcze w momencie kiedy zaczynamy i zamykamy działalność. Zgodnie z prawem jedyną osobą, jaka w razie awarii kasy fiskalnej może zdobyć się jej zmianą, jest pracownik firmy serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca trwa do sprzedawcy kas fiskalnych z inicjatywą nawiązania współpracy i zawarcia umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co najmniej dwóch gości na szkolenie certyfikujące, które jest zakończone egzaminem. W toku szkoleń serwisant zdobywa pozwolenia na wszelkie rodzaje urządzeń fiskalnych, które uważają się w kolekcji producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i częstą zdjęciem legitymację oraz swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są prawe do pisania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a jeszcze dostarcza jego informacje do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia przyjmuje się na moment jednego roku oraz opowiada ono znanego rodzaju kasy – zakończeni kursu nie daje to serwisantowi uprawnienia do pielęgnacji wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się usterek w wybranych modelach. Serwisant jest odpowiedzialny do codziennego zaczynania swoich wiedze poprzez udział w warsztatach produktowych, powinien także co roku wystąpić z pismem do producenta o odroczenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zarejestrowany w umowie dealerskiej to bycie przez jednostkę serwisującą magazynu części zamiennych, jak jeszcze urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest odpowiedzialny do zaopatrywania klientów w tematy eksploatacyjne, które powstają od producenta. Autoryzowany serwisant, jaki nie przeprowadza obsługi kas finansowych w jednostce do ostatniego właściwej, nie posiada dobra do robienia dziennika także wymaga zdać legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne ale i wyłącznie wtedy, jeżeli jest człowiekiem jednostki związanej z producentem umową dealerską.