Spozycie miesa w chinach

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz posiada definicję konglomeratu tkanek, z których główną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za jakiś z kluczowych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się dobrym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych części energii. Prawdopodobnie doświadczenie na jedzenie mięsa spotkało obecne w sezonie zlodowaceń, kiedy trudniej było kupić pokarm roślinny i jedzenie mięsa stawało się drinkiem z ważnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na wyglądy przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ istnieje więc idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu charakteryzuje się świadome i celowe wyłączenie z stałej diety mięsa, w tym dodatkowo ryb oraz owoców morza.

wybuch pyłu

Weganizm posiada najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, a również jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje wówczas tryb bycia połączony z pewnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury czystej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi spożywa mięsa z tychże indywidualnych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Dopóki nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży kolej będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.