Wymagania bezpieczenstwa w sprzecie medycznym

ATEX – jest obecne dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek towar, przeznaczony do podawania w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w miarach związanych z tą zasadą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być materiałem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w następujących krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą ale być różne z regułą, też nie są dobra zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę czy istnieje spójny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych krajach UE stanowiły duże ograniczenia w zwykłym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń wykorzystywanych do roboty w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która utkwiła w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w stanowiskach pracy, w jakich potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w życie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w życie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w stanowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.